create your own web page for free

Serveis d'anàlisi d'imatge

  • Creada per científics i ubicada a la Universitat Rovira i Virgili, la plataforma d'anàlisi d'imatges combina la comprensió científica dels processos subjacents i les tecnologies informàtiques modernes, incloses les tècniques d'intel·ligència artificial / aprenentatge automàtic.
  • L'educació científica ens permeten proporcionar solucions complexes de recerca intensiva en combinació amb anàlisi d'imatges avançats.
  • Buscant col·laboracions a llarg termini amb plataformes d'imatges d'Universitats per complementar els serveis d'imatges amb un mòdul d'anàlisi d'imatges d'IA.
  • Oberts per a col·laboracions com a soci per a sol·licituds de subvenció en projectes en Salut, en particular, projectes de la UE Horitzó 2020 en el camp de la transformació digital en salut, toxicologia predictiva, diagnòstic digital, etc.

Recompte automàtic de cèl·lules

Es detecten automàticament les cèl·lules T1 en matrigel (punts vermells) i se calula el seu nombre malgre de la superposició de cèl·lules.

before after

Segmentació de teixit

Tinció de Azafan i la seva posterior segmentació tissular.

Exemple de virus de la influença

Detecció de cèl·lules infectades pel virus de la grip (marró) i cèl·lules sanes (vermelles)

Agrupació les cèl·lules en grups afectades per un virus (blau) i grups de cèl·lules sanes (vermell)

before after
before after

Detecció de paràsits

El paràsit (àcida) es detecta i distingeix automàticament de les bombolles i la brutícia

Histopatologia diapositives de segmentació

Les cèl·lules tumorals i els vasos sanguinis es segmenten en funció del seu tinció.

before after

Anàlisi de superfícies nanoestructurades

El microscopi electrònic de rastreig (SEM) revela com els nanopilares flexibles de silici negre (BSi) s'agrupen en el buit. La xarxa neuronal ha detectat pilars individuals (no agrupades) (vermells) i separats de grups de pilars (blau). Es van calcular les coordenades dels pilars i la funció de correlació de parells de les posicions dels pilars.

Enfocament personalitzat

Cada client té un pressupost personalitzat i un pla de treball. Els algoritmes poden ajustar-se i ajustar-se a les necessitats dels clients.

Preus flexibles

Els preus es determinen cas per cas tenint en compte els requisits exactes d'un client i la complexitat del treball requerit.

Big data i computació massiva

Els nostres servidors estan preparats per a treballs computacionalment intensives per processar big data aprofitant el poder de les GPU modernes i la intel·ligència artificial.

Problemes científics

Estem oberts a problemes científics inexplorats que es poden resoldre mitjançant una anàlisi massiu d'imatges utilitzant tècniques d'aprenentatge automàtic.

Consulteu també els nostres serveis per a l'anàlisi d'imatges en macro món:

Episenses drone

Direcció

Episenses,
Fundació URV,
Av. Paisos Catalans 18
43007 Tarragona, Spain

Contacte

e-mail: [email protected]
tel: +34 6 44448558