amp template

Preus temptatius

Contacti'ns per a una cotització personalitzada

EXEMPLES DE SERVEIS PREUTEMPS DE LLIURAMENT
Recompte de cèl·lules de lot en imatges de camp brillant5-10€ / imatgesetmana
Entrenament d'una xarxa neuronal per a extracció de característiques200 € / horasetmana
Segmentació automàtica d'imatges usant xarxes neuronals5-10€ / imatgesetmana
Extracció de característiques d'imatges usant xarxes neuronals5-10€ / imatgesetmana
Emmagatzematge de dades en un NAS dedicat100 € / 1 TB / mesimmediatament
Conversió d'arxius entre formats de microscopicontacti'nsdia
Reconstrucció 3D / costura d'imatges de mosaic200 € / horasetmana

Els preus són molt aproximats i depenen de la mida de les imatges i de la mida i l'estructura de la base de dades d'imatges, així com de la urgència del servei. Poseu-vos en contacte amb nosaltres per determinar els preus de les seves imatges.

Enfocament personalitzat

Cada client té un pressupost personalitzat i un pla de treball. Els algoritmes poden ajustar-se i ajustar-se a les necessitats dels clients.

Preus flexibles

Els preus es determinen cas per cas tenint en compte els requisits exactes d'un client i la complexitat del treball requerit.

Big data i computació massiva

Els nostres servidors estan preparats per a treballs computacionalment intensives per processar big data aprofitant el poder de les GPU modernes i la intel·ligència artificial.

Problemes científics

Estem oberts a problemes científics inexplorats que es poden resoldre mitjançant una anàlisi massiu d'imatges utilitzant tècniques d'aprenentatge automàtic.

Consulteu també els nostres serveis per a l'anàlisi d'imatges en macro món:

Episenses drone

Direcció

Episenses,
Fundació URV,
Av. Paisos Catalans 18
43007 Tarragona, Spain

Contacte

e-mail: [email protected]
tel: +34 6 44448558